ราดหน้าเสวย
ไก่บ้านย่าง

ร้าน JJ Coffee & Bistro อยู่ในโครงการ JJ Park