ห้องจัดเลี้ยง เจเจ 3

ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 25 ท่าน

อัตราค่าบริการ

ชั่วโมงละ 800 บาท

ใช้สถานที่เพียงอย่างเดียว

ชั่วโมงละ 400 บาท

ใช้สถานที่และสั่งอาหาร

สั่งอาหารเกิน 7,500 บาท ไม่คิดค่าสถานที่