ห้องจัดเลี้ยง เจเจ 1

ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 12 ท่าน

อัตราค่าบริการ

ชั่วโมงละ 500 บาท

ใช้สถานที่เพียงอย่างเดียว

ชั่วโมงละ 250 บาท

ใช้สถานที่และสั่งอาหาร

ไม่คิดค่าสถานที่

สั่งอาหารเกิน 5,500 บาท