ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 12 ท่าน
ดูรายละเอียด
ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 30 – 40 ท่าน
ดูรายละเอียด
ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 25 ท่าน
ดูรายละเอียด
ห้องจัดเลี้ยงสำหรับ 80 – 200 ท่าน
ดูรายละเอียด